Een aantrekkelijke premie

Bij het kiezen van de juiste reisbijstandsverzekering speelt een aantrekkelijke premie natuurlijk ook een rol. U wilt namelijk niet meer betalen dan nodig is. Een financieel aantrekkelijke reisbijstandsverzekering wordt door meer dan louter de premie bepaald. Ga daarom ook altijd na hoe het zit met de:

  • Duur van het contract. Het contract vangt aan op de datum die met wederzijdse toestemming in de polis is vermeld. Het contract kan doorlopend of kortlopend zijn. Bij een doorlopende verzekering wordt het contract jaarlijks verlengd. Een kortlopende verzekering is geldig voor de overeengekomen periode.
  • Kosten. De kosten van een reisbijstandsverzekering verschillen per formule. Nadat u voor uzelf na bent gegaan waar uw prioriteiten liggen kunt u bepalen wat u wilt waarborgen en wat u eventueel extra wilt meeverzekeren.
  • Kortingen en voordelen. Sommige prijsopgaven zijn acties en niet standaard. Het is daarom ook verstandig om na te gaan wanneer de actie geldt en op welke kortingen en voordelen u recht heeft.

Formaliteiten reisverzekering

In de polis van uw reisverzekering vindt u alles wat u moet weten aangaande het contract. De volgende elementen en betrokkenen vindt u er in ieder geval in terug:

  1. Verzekeringsmaatschappij Touring: de verzekering waar u uw reisverzekering bij afsluit.
  2. Verzekeringnemer: degene die de verzekering afsluit en de premiebetaling op zich neemt.
  3. Verzekerde(n): de persoon die verzekerd is of de personen die verzekerd zijn tegen de risico’s opgenomen in de polis.
  4. Premie: het bedrag dat de verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar.
  5. Waarborgen: de risico’s waarvoor u verzekerd bent.
  6. Informatiediensten: contactgegevens van verzekeringsmaatschappij Touring. Alle informatie wordt telefonisch verstrekt.
  7. Toepassingsvoorwaarden en uitsluitingen: verplichtingen waar de verzekeringnemer aan moet voldoen in geval van schade, diefstal en ongevallen en de eventuele uitsluitingen.

Lees de polis altijd goed door zodat u precies weet waar u aan toe bent en met een gerust gevoel op reis gaat.

Copyright Reisbijstand.be - Berichten (RSS)

Sitemap - Disclaimer - Privacy policy