Lexicon

Reisbijstandsverzekering : Reisverzekering die u afsluit om u in het buitenland te dekken tegen alle mogelijke risico’s. Een kortlopende reisverzekering is geldig voor de duur van uw vakantie en een doorlopende reisverzekering beschermt u het hele jaar door.

Premie: Het bedrag dat de verzekeringnemer betaalt aan de verzekeraar in ruil voor dekking van de kosten in het buitenland.

Waarborgen: De risico’s waarvoor u verzekerd bent.

Vervangend voertuig: Het voertuig dat ter beschikking wordt gesteld wanneer het verzekerde voertuig niet meer bedrijfsklaar is.

Reisbijstandsformules: De verschillende soorten reisbijstandsverzekeringen van Touring aangepast aan uw vakantie.

Verklaring van opzeg: Handeling waarbij een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

Franchise: Het deel van de schade of kosten die niet door de verzekeraar wordt vergoed en wat binnen het eigen risico valt.

Polisvoorwaarden: Omschrijving van de dekkingen van uw verzekering en de rechten en plichten van de verzekeringnemer.

Tags: ,

Copyright Reisbijstand.be - Berichten (RSS)

Sitemap - Disclaimer - Privacy policy